امام حسین و بشارت به مهدی موعود

امام حسین (ع) نیز در همان روزگار سخت،پرخفقان و دردناک،بلکه بدتر از آن زندگی میکرد که برادرش امام حسن(ع) نیز،زندگی کرده بود.

امام حسین(ع)بعد از برادرش،۱۰ سال زندگی کرد و در آن دوران ، سختی ها و بلاهای زیادی را تحمل نمود و این مشکلات مدت زمان طولانی ادامه داشت؛ ولی با این اوصاف، امام حسین (ع) هیچ فرصتی را از دست نمیداد؛ بلکه اخبار و روایاتی درباره امام مهدی (عج) را نقل میکرد، برای مثال آن حضرت به عبدالله بن عمر فرمود:
«اگر از دنیا،فقط یک روز باقی مانده باشد،خداوند آن روز را آن قدر طولانی میکند تا اینکه مردی از فرزاندم ظهور می کند و زمین را پر از عدل و داد میکند،همانطور که پر از ظلم و جور شده بود؛این مطلب را از پیامبر(ص) شنیده ام.»

و در احادیثی دیگر

امام حسین (ع) به یکی از مردان قبیله همدان(قبیله ای در یمن) فرمود:
«قائم این امت،نهمین نواده ی من و صاحب غیبت است و اموال او را ظالمانه میبرند درحالی که زنده است.»
نیز ایشان فرمود:
«اگر مهدی (ع) قیام کند ، منکر او می شوند؛چون او بر میگردد به سوی آنها در حالی که جوان است و حال آنکه گمان میکردند،او کهنسال است.»
همچنین ایشان فرمود:
«از ما اهل بیت(ع) است دوازده هدایت کننده که اولین آنها امیرمومنان علی بن ابیطالب (ع) و آخرین آنها،نهمین نواده من خواهد بود؛او امامی است که برای حق ،قیام می کند و خداوند، زمین را بعد از مرگش زنده می کند و دین حق را بر تمام ادیان پیروز میگرداند هرچند مشرکان خوششان نیاید؛ او در غیبتی به سر خواهد برد که در آن،عده ای دچار انحراف و ارتداد میشوند و عده ی دیگری بر عقیده و دینشان ثابت قدم ، باقی میمانند و اذیت هایی در این راه می بینند و به آنها گفته میشود، اگر راست میگوئید ، این وعده کی خواهد بود.»
اما کسی که در زمان غیبت بر این اذیت ها و تکذیب ها صبر کند مانند رزمنده ای است که در رکاب پیامبر(ص) میجنگد.

صاحب این امر کیست؟

عیسی خشاب از امام حسین(ع) پرسید:تو صحب این امر هستی؟
فرمود:«نه،صاحب این امر ، پنهان،دور از نظر و انتقام گیرنده خون پاک و به ناحق ریخته شده پدرش است.کنیه ی او مانند عمویش میباشد، او ۸ ماه ، شمشیر به دوش خواهد بود.»

منابع

منبع: کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور
برای دریافت کتاب امام مهدی از تولد تا ظهور اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجا کلیک کنید.