امام مهدی؛میراث دار انبیا و اوصیا

چهارمین بخش از سلسله مباحث مهدی شناسی در مقام معرفت

امام مهدی؛میراث دار انبیا و اوصیا

امام صادق (ع) میفرمایند:سرور ما قائم بر دیوار کعبه تکیه می زند و میفرماید:ای گروه مردمان!هرکه بخواهد،آدم و شیث را بنگرد،من همان آدم و شیثم… هرکه میخواهد محمد(ص) و امیرالمومنین(ع) را بنگرد ، من همان محمد و امیرالمومنینم … هر که میخواهد امامان معصوم از نسل حسین(ع) را بنگرد ، من همانانم.

امام زمان ارواحنا فداه ،پس از ظهور از کنار خانه ی خدا ، بر دیوار کعبه تکیه می زند و میفرمایند:
ای گروه مردمان!هرکه بخواهد،آدم و شیث را بنگرد ، پس من همان آدم و شیثم.هرکس بخواهد نوح و فرزندش سام را ببیند،من همان نوح و سام هستم.
ای مردم!هرکه بخواهد ابراهیم و اسماعیل را نظاره کند ، من همان ابراهیم و اسماعیلم.هرکه خواهان ملاقات موسی و یوشع است ، من همان موسی و یوشعم.هرکه در تکاپوی دیدار عیسی و شمعون است،عیسی و شمعون منم.هرکه میخواهد محمد(ص) و امیرالمومنین(ع) را ببیند،من همان محمد و امیرالمومنینم که درود خدا بر آنها باد!هرکس طالب دیدار حسن و حسین است،من حسن و حسینم.هرکه بخواهد امامان معصوم از فرزندان حسین(ع) را ملاقات نماید،من همان پیشوایان از فرزندان حسینم.پس دعوت مرا اجابت کنید تا از آنچه پیامبران و امامان به شما فرموده و از آنچه نفرموده اند،شما را آگاه نمایم.

بدین سان تمام فضائل و مکارم پیامبران و امامان در وجود مبارک امام زمان ما (عج) تجلی یافته و آن حضرت میراث دار انبیا و اوصیا گشته است.

منبع

منبع: کتاب سلوک مهدوی؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجا کلیک کنید.