امام مهدی؛ رحمت فراگیر الهی

امام مهدی؛ رحمت فراگیر الهی

فرازی از زیارت آل یاسین:«السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ، والْغَوْثُ وَالرَّحْمَهُ الْواسِعَهُ وَعْداً غَیْرَ مَکْذُوبٍ؛ سلام بر تو ای پرچم برافراشته و دانش سرریز و فریادرس و رحمت گسترده و وعده‌ی بی‌دروغ»
هرگاه از او سخن به میان می آید، بیشتر از قهر و انتقام و شمشیر الهی او گفته می شود تا رأفت و رحمت و مهربانی او. در حالی که او تجلّی رحمت واسعه ی الهی است که تمام ارکان عالم را در برگرفته است.
اگر او شمشیر قهر و انتقام الهی را بر کافران و منافقانی که هیچ امیدی به هدایتشان نیست، می گشاید، برای به تجلّی رساندن رحمت و رأفت الهی در سرتاسر جهان است.

آینه تمام نمای رحمت الهی

آری! قهر و انتقام او، ریشه در رحمت و رأفت فراگیر او دارد.
اینگونه امام و مولای ما، آینه ی تمام نمای رحمت و رأفت بی پایان الهی است. و یکی از برکات ظهور مقدسش، فراگیر شدن انس و الفت و مهربانی و برادری در میان تمام مردم جهان است.

برگرفته از:

کتاب سلوک مهدویت؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجاکلیک کنید.

بیشتر از قهر و انتقام و شمشیر الهی او گفته می شود. در حالی که او تجلّی رحمت واسعه ی الهی است که تمام ارکان عالم را در برگرفته است.