مهدی شناسی در مقام معرفت_۳

امام مهدی چشم بینای خداوند

در فرازی از زیارت حضرت حجت در روز جمعه میخوانیم:«السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَیْنَ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ؛سلام بر تو ای دیده ی خدا در میان آفریدگان».
امام زمان روحی فداه،چشم بینای آفریدگار در میان آفریدگان است. او بر تمام پندار و رفتار و گفتار ما شهودی الهی دارد.وجود لطیف و غیبی حضرتش بر لحظه لحظه ی زندگانی ما نظارتی کامل و مراقبتی همه جانبه دارند و شاهد تمام خطورات و حالات ما هستند و هیچ یک از نگرش ها ، گرایش ها و منش های ما از چشمان نافذ باطنی اش پوشیده نیست.

انّا غیر مهملین لمراعاتکم

امام در توقیعشان میفرمایند:«انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم»
او پیروان خود را رها نکرده ، به دست هواها نسپرده و مراقب آنهاست؛اگر به آنها ناراحتی برسد،قلب مبارکش به درد می آید ، اگر خونریزی ناحقی در جایی صورت بگیرد ، حضرت ناراحت می شود.
آن بزرگوار مراقب است و با تمام وجود می کوشد تا تحول نفسی را امت و این مردم به وجود بیاورد. اگر جوانان ما در اعتقادشان به خود بقولانند امام زمان در میان آنها زندگی میکند و شاهد اعمالشان است ، رفتار و زندگی و فداکاری و مرگ و حیات آنان تغییر کیفی پیدا می کند و چه بسا جهش بزرگی در حرکت تکاملی جوانان ما بسوی مدینه ی فاضله ایجاد شود.

اشتباه محض

جوانان ما شاید برای لحظاتی یا روز هایی درباره وجود مبارکش فکر کنند،اما بعد او را به فراموشی میسپارند.
آنها امام زمان را بصورت اسطوره ای در تاریخ بشمار می آورند. این اشتباه محض است. امام زمان (ع)، در میان ما حضور دارد و هر عملی را که ما انجام میدهیم ، میبیند و می شنود. روزی که مردم ما به این اعتقاد برسند و آن را لمس کنند ، بزرگترین جهش ها در راه تکامل زندگی شان به وجود می آید و این قدم اصلی برای تسریع در ظهور حضرت است.

سخن پایانی

توجه به اشراف همه جانبه ی امام بر تمام ابعاد زندگانی مادی و معنوی ما ، در فرآیند سلوک مهدوی ما ، شور و نشاط و پویایی ویژه ای را میدمد و تمام سالکان راه را به مراتب بالایی از هوشیاری و مراقبت بر نیت ها،اندیشه ها،گفتار ها،رفتار ها و حتی خطورات قلبی فرا میخواند.

منبع: کتاب سلوک مهدوی؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجا کلیک کنید.