دعای امام حسین(ع) برای باران کوفه

شناسه : 1386 29 آگوست 2020 - 19:51 ارسال توسط : نویسنده : سید علیرضا امیرآرین

زمان حکومت امام علی(ع)مدتی در کوفه باران نیامد.مردم به پیش حضرت رفتند و شکایت کردندکه چرا باران نمی آید؟؟؟ سپس از حضرت علی (ع) خواستند که برای آمدن باران دعا کنند.در آن هنگام حضرت علی (ع) به فرزندشان حسین(ع)فرمود:فرزندم برخیز و از خداوند طلب باران کن!! امام حسین (ع) پس از حمد و ثنای الهی […]

دعای امام حسین(ع) برای باران کوفه
پ
پ

زمان حکومت امام علی(ع)مدتی در کوفه باران نیامد.مردم به پیش حضرت رفتند و شکایت کردندکه چرا باران نمی آید؟؟؟ سپس از حضرت علی (ع) خواستند که برای آمدن باران دعا کنند.در آن هنگام حضرت علی (ع) به فرزندشان حسین(ع)فرمود:فرزندم برخیز و از خداوند طلب باران کن!!

امام حسین (ع) پس از حمد و ثنای الهی این دعارا خواندند:

«الَلَّهُمَّ مُعْطی الْخَیراتِ وَ مُنْزِلَ الْبَرکاتِ، ارْسِلْ السَّماءَ عَلَینا مِدْراراً وَ اسْقِنا غَیثَاً مِغْزاراً واسِعَاً غَدَقَاً مُجَلَّلًا سَحّاً سُفُوحاً ثَجّاجاً، تُنَفَّسُ بِهِ الضَعْفُ مِنْ عِبْادِک وَ تُحْیی بِهِ الْمَیتَ مِنْ بِلادِک آمین یا رَبِّ الْعالَمِین»؛

پروردگارا! ای بخشنده خیر و نیکی ها و فرستنده برکات! ما را از باران آسمان سیراب کن؛ بارانی فراوان، فراگیر، انبوه، پر وسعت، ریزان، روان و شکافنده زمین های خشک و تشنه که به وسیله آن دست بندگان ناتوانت را بگیری و زمین های مرده را زنده سازی آمین رب العالمین.

امام هنوز دعای خود را تمام نکرده بودند که ناگهان باران رحمت خداوند کوفه و اطراف آن را فرا گرفت.یکی از اعراب بادیه نشین که از اطراف کوفه می آمد، گزارش داد که در اثر ریزش باران رحمت الهی، در درّه ها و تپه های اطراف و در داخل نهرها و رودخانه ها آب جاری شده است.

اما همین مردم روزی آب را بر امام حسین(ع) و یارانشان بستند!!!!

نظرتان برایمان مهم است.