فقط شما را می خواهند….

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر شما ای طاووس بهشتیان،بابا جان امروز روز عرفه است………..

شنیده ام که روز عرفه روز دعا و نیایش است. روزی است که دعا در آن مستجاب می شود. بابا همانطور که می دانید من و تمامی شیعیان همواره از شما خواسته ای داریم. و می دانیم شمایید که ضامن ما در پیشگاه خداوند متعال می شوید. تا دعایمان مستجاب شود.

یکی آرزو می کند. که مریضیش دوا شود.

دیگری آرزو می کند. که مشکلات اقتصادی اش حل شود.

ان یکی از شما طلب ثروت فراوان می کند.

و…………..

ولی در این بین همواره افرادی هستند که تنها یک حاجت دارند. آنها فقط شما را می خواهند.

برایشان مهم نیست!

دردشان دوا می شود. یا نمی شود؟

گرفتاری از زندگی شان حل میشود. یا نمی شود؟

برایشان مهم نیست چه بر سرشان می اید؟

فقط می خواهند شما از انها راضی باشید.آنها فقط شما را میخواهند.

بابا جان من هم شما را دوست دارم و خود را محب شما می دانم. اما حال می بینم که چقدر جایگاه پایین تری نسبت به این افراد دارم. امام زمان من هم می خواهم جزو این دسته از نوکرانتان باشم. از این پس من هم فقط شما را می خواهم.من هم شما را دغده خویش قرار می دهم. در این روز بزرگ که دعا هایمان مستجاب می شود. از خدای مهربان می خواهم که به من این توفیق را بدهد. که فقط شما را بخواهم.

خدا رو شکر می کنم که به من این توفیق را داد. که افتخار دعا کردن را در این روز بزرگ داشته باشم. آن هم دعایی به این بزرگی امید وارم که پای این عهدم با شما بمانم. و سعی کنم که همواره شما دغدغه خویش بدانم. امام زمان من شاکر خداوند متعال هستم که به من توفیق نجوا با شما را عطا نموده. امید وارم قدر این نعمت را نیز بدانم.

پس،سر بر سجده می گذارم و می گویم : شُکْراً لِلَّه،شُکْراً لِلَّه،شُکْراً لِلَّه