مهدی شناسی در مقام معرفت_۲

امام مهدی؛نعمت باطنی خداوند

«وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهً وَبَاطِنَهً؛ خداوند نعمت های ظاهر و باطن خود را برای شما تمام و کامل نمود»سوره لقمان آیه ۲۰
امام کاظم (ع) در تفسیر این آیه میفرمایند:
«نعمت ظاهری ، امام ظاهر و نعمت باطنی،امام غایب است.
…. شخص او از چشم های مردم غایب می شود، ولی یاد او از دل های اهل ایمان غایب نمی شود و او دوازدهمین امام از ما ائمه است».
در فرازی از رهنمود های آیت الله وحید خراسانی در مرکز تخصصی مهدویت آمده است:
میلیارد ها شیخ طوسی و شیخ انصاری،ارزش یک نفس امام زمان (عج) را ندارند؛چون اگر بنا باشد امام زمان (عج) یک لحظه بیشتر بماند،به ضرورت عقل و نقل،همه باید فدا شوند.تمام عالم،پروانه است و شمع،فقط اوست.
خواب ما،بیداری ما،نطق و سکوت ما،همه و همه تحت اشراف اوست.پس غیبتی برای او نیست.
نزدیک تر از ما به ما ، اوست. قیوم ما،ذات قدوس حق است، اما آن یداللهی که خداوند قیوم،به وسیله ی او افاضه ی فیض میکند،صاحب الزمان است:«بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَی وَ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْاَرْضُ وَ السَّمَاء؛ به یمن و برکت او موجودات روزی داده می شوند و به وجود او زمین و آسمان ثبات می یابد».

منبع:کتاب سلوک مهدویت ؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجا کلیک کنید.