آرشیو » بایگانی‌های اخلاق اجتماعی • طرید مدیا

فقط ادعا!!
3 هفته قبل

فقط ادعا!!

میگوییم اهل دین و ایمانیم، امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، اما قیمت موبایلمان به اندازه نان شب چندین خانواده است. فقط ادعا!!

بنده ی خوب خدا
3 ماه قبل

بنده ی خوب خدا

از دوران کودکی با خود بسیار فکر کردم در رابطه با اینکه چگونه میتوانم بنده ی خوب خدای خویش باشم؟!

بازخواست
4 ماه قبل

بازخواست

از گوش درباره آنچه شنیده است بازخواست مى شود، از چشم درباره آنچه بدان نگریسته است و از دل درباره باورها و دلبستگى هایش .

ایرانِ امروز-۷
4 ماه قبل

ایرانِ امروز-۷

سخن من حجاب داشتن شما بانوی محترم نیست سخن من حفظ حیایتان است.

ایرانِ امروز-۶
4 ماه قبل

ایرانِ امروز-۶

و ما انسان را خلق کرده‌ایم و از وساوس و اندیشه‌های نفس او کاملا آگاهیم که ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم.

ایرانِ امروز-۵
4 ماه قبل

ایرانِ امروز-۵

در ایام فاطمیه گریه میکنیم، به دسته میرویم، اما آیا به سبک زندگی حضرت فاطمه نگاهی کرده اید؟!

ایرانِ امروز-۴
5 ماه قبل

ایرانِ امروز-۴

گاه (به نامحرم) تیری زهرآلود از تیرهای شیطان است. هر کس آن را برای خدا ترک کند نه بخاطر غیر او، خدا ایمانی به او می‏دهد که مزّه آن را می‏چشد.

ایرانِ امروز-۳
5 ماه قبل

ایرانِ امروز-۳

قدیم مردان جامعه غیرت داشتند و زنان جامعه عفت داشتند اما فی الحال مردان و زنان در چه وضعی قرار دارند؟!

ایرانِ امروز-۲
5 ماه قبل

ایرانِ امروز-۲

رادر، اگر شما به نامحرم نگاه نکنید دیگر برای چه باید او با وضع نادرست به خیابان ها بیاید.

ایران امروز-۱
5 ماه قبل

ایران امروز-۱

سلام یاران همراه.چند وقتی است که ذهنم مشغول وضعیت حیا در جامعه ی پیرامونم شده است.