آرشیو » بایگانی‌های سبک زندگی اسلامی • طرید مدیا

اهمیت تفکر و تدبر
3 ماه قبل

اهمیت تفکر و تدبر

قرآن کریم و احادیث،انسان ها را به تفکر فراخوانده اند . در قرآن،اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است.

آثار قطع رحم
3 ماه قبل

آثار قطع رحم

آثار قطع رحم امام رضا (ع) فرمود: خدا تقوای الهی را با صله رحم همراه ساخت،پس هر کس صله رحم نکند تقوای الهی ندارد ، در نتیجه دیگر اعمال نیکش پذیرفته نیست و کار او پیامد های دنیوی و اخروی سختی خواهد داشت.پیامبر اکرم (ص)رفرمود:قطع رحم مانع دعا و حجاب آن می شود؛همچنین فرمود:هرگاه قطع […]

آثار صله رحم
3 ماه قبل

آثار صله رحم

صله رحم پاداش دنیوی و اخروی مهم و فراوانی دارد همانند : کسی که از عمرش جز سه سال نمانده باشد با صله رحم ، خدا عمرش را به سی و سه سال امتداد می بخشد.

اهمیت صله رحم
4 ماه قبل

اهمیت صله رحم

صله ی رحم نزد خدای سبحان چنان مهم است که آن را از جهت پاداش،سریع ترین عبادت قرار داده و افزون بر پاداش اخروی،پاداش دنیوی و زود هنگام برای آن مقرر داشته است.