السلام علیک، یا محمد، یا رسول الله، یا امام الرحمه
درای آسمون رحمت وا شد…
با صدای: سید مجید بنی‌فاطمه
کاری از تیم مطالعاتی رسانه‌ای طرید مدیا

نظرتان برایمان مهم است.