او ضامن ما است

اصولا اوقاتی می‌خواهیم کارمان زود تر و بهتر راه بیفتد. از کسی درخواست می‌کنیم تا ضامن ما بشود. کسی که مورد اعتماد دیگران باشد. و دیگران او را قبول داشته باشند.

قطعا تک تک ما از پروردگار خویش خواسته‌ ای داریم. اما گاه خواسته های ما بسیار بسیار بزرگ می باشد. در حدّی که پیش خود می‌اندیشیم: من که آنقدر پروردگار خویش را با کار های زشت خویش آزار دادم. جلوه خوبی ندارد که بی مقدمه و بدون داشتن هیچ ضامنی خواسته خود را بیان کنم.

آخر بار اولمان نیست که بین خود و پروردگار خویش قراری میگذاریم و خود زیر قرارمان میزنیم………………

همه ما خوب میدانیم. در عصر حاضر کسی که مورد اعتماد و حبیب حق تعالی می باشد. کسی نیست جز پدرمان امام زمان علیه السلام. آری تنها ایشان هستند که میتوانند ضامن خوبی برای ما در پیشگاه خداوند متعال باشند.

پس بیاییم و تصمیم بگیریم. طوری عمر خود را بگذرانیم که روی آن را داشته باشیم که در هر زمان از امام زمان خود خواهش کنیم ضامن ما بشوند.

سلام بر شما ای ضامن شیعیان