امام مهدی؛پدری مهربان

امام مهدی؛پدری مهربان

امام رضا(ع):«الْإِمَامُ الْأَمِینُ الرَّفِیقُ وَ الْوَلَدُ الشَّفِیقُ‏ وَ الْأَخُ الشَّقِیقُ وَ کَالْأُمِّ الْبَرَّهِ بِالْوَلَدِ الصَّغِیرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ؛امام امینی رفیق،پدری مهربان و برادری همزاد است؛ او همانند مادری نیکوکار و مهربان نسبت به فرزند خردسال و پناه بندگان خداست».
محبت و مهربانی امام نسبت به ما،خالص ترین و شیرین ترین محبت هاست؛زیرا هیچ نوع طمع و وابستگی در آن وجود ندارد.محبت او،مظهر محبت خدا به بندگانش است . محبت او، در همه ابعاد وجودى ما و به بلنداى وجودمان است.

پدری طرید

… او ما را به بلندای ابدیت می بیند؛با نفخه ای الهی ، با گوهری انسانی و با ارزشی بی نهایت.آری،ما برای همراهی،همسایگی و پیوند با امام زمان(عج)،برای ابدیت و لقای خداوند آفرید شده ایم.او اصل و ریشه ی ماست و ما فرزندانش که با او نهایت اتصال و پیوستگی را آن هم در ابعاد بی نهایت و ابدی داریم.
…و اینک سخن در مظلومیت چنین امام و پدر مهربانی است که قدرش ناشناخته و مهرورزی های پدرانه اش بی پاسخ مانده است.

منبع

منبع: کتاب سلوک مهدوی؛استاد حیدری کاشانی
برای دریافت کتاب سلوک مهدویت اینجا کلیک کنید.
برای دستیابی به متن قبلی امام شناسی اینجاکلیک کنید.