انتظار فرج

انتظار فرج

رهبر معظم انقلاب در نیمه ی شعبان چند سال پیش جمله ی خیلی زیبایی داشتند فرمودند : فریقین عامه و شیعه این روایت را قائل هستند . که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :افضل الاعمال امتی لنتظار الفرج، همین عبارت تعین سر مشق هدف و حرکت ماست . نفرمودند : افضل النیات امتی فرمودند: افضل الاعمال امتی …. پس معلوم می شود انتظار فرج به تعبیر حضرت امام (ره) در یک اتاق دربسته ای نیست که ما بنشینیم و دست بر روی دست بگذاریم و بگوئیم او خواهد آمد .

اعمال یعنی یک شرح وظایفی که ما را در زمینه ی حرکت به سمت یک هدفی رهنمون می شود . اعمال یعنی وظایفی که انسان در راستای عمل دارد نه فقط در حیطه ی اندیشه نسبت به آن باور . یک انسان که در حال غرق شدن است بلاخره این دوره ی آخرالزمان را به تلاطم ابتلاء بی دینی روایات ما توصیف می کند . روزگاری است که ایمان فلک به باد رفته است فرمود : آخرالزمان نگهداشتن این دین از نگهداشتن یک آتش گل انداخته کف دست سخت تر است . مگر قید دین را بزنید و آتش را بندازید و خیال خود را راحت کنید اگر قرار باشد نگهدارید باید بسوزید . سوختن دارد !!

معنای انتظار

 معنی انتظاری که در این اخبار به آن امر گردیده است انتظار حالتی است نفسانی که آمادگی برای آنچه انتظارش را می کشیم از آن بر می آید، و ضد ان یأس وناامیدی است،پس هر قدر که انتظار شدیدتر باشد آمادگی و مهیا شدن قوی تر خواهد بود،نمی بینی اگر مسافری داشته باشی که در انتظار مقدمش به سر می بری هر چه هنگام آمدنش نزدیک تر شود مهیا شدنت فزونی می یابد، بلکه احیانا خوابت به بیداری مبدل گردد چون انتظارت شدید است.وهمانطور که مراتب انتظار از این جهت متفاوت است از جهت محبت نسبت به کسی که در انتظارش هستی نیز مراتب متفاوتی دارد،پس هر چه قدر محبت شدید تر و دوستی بیشتر باشد مهیا شدن برای محبوب زیاد تر می شود،و فراقش دردناک تر می گردد،به گونه ای که منتظر از تمام اموری که مربوط به حفظ خودش است غافل می ماند،و درد های بزرگ و محنت.های شدید را احساس نمی کند.

منبع

سخنرانی حاج آقای بی آزار تهرانی،سایت واعظین

کتاب مکیال المکارم جلد۲
برای دیدن متن دیگر انتظارشناسی کلیک کنید