توفیق بزرگ

به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر

سلام بر شما ای طاووس بهشتیان، شهادت جد غریبتان امام حسین علیه اسلام را به شما تسلیت می گویم.

بالاخره انتظار به پایان رسید و ماه محرم ماه عزاداری برای جد غریبتان امام حسین علیه اسلام آغاز شد.

ماهی که در آن ماهی که در آن دل هایمان پاک و چشمانمان تر می شود.ماهی که بیشتر شرمنده می شویم و بیشتر خود را مدیون اهل بیت پیامبر علیه اسلام می دانیم.

امام زمان می دانید که امسال شرایطمان فرق می کند و شاید نتوانیم ان طور که باید و شاید  مراسم عزاداری جد غریبتان امام حسین علیه السلام را بر گزار کنیم.گرچه ما هر چه کنیم در حد و اندازه امام حسین علیه اسلام نیست.

اما تمام سعی مان را می کنیم که بیرق امام حسین علیه اسلام همواره در دل هایمان و در سر در خانه هایمان بر افراشته باشد.آقا جان صاحب عزای مجلس امام حسین علیه اسلام شما هستید. از شما و خداوند متعال تقاضا دارم که توفیق شرکت در عزای امام حسین علیه اسلام را به من نیز بدهد.

بابا جان اشک ریختن و سینه زدن در عزای امام حسین علیه السلام یک توفیق بزرگ است که خداوند نسیب هر کسی نمی کند و خدا را شکر می کنم که تا کنون این توفیق نسیب من نیز شده است.و من این را یکی از بزرگ ترین لطف های خداوند در حق خویش می دانم.

پدر عزیزم در ماه محرم همواره غمی در دلم به وجود می اید اما این غم با حزن های دنیوی از زمین تا آسمان تفاوت دارد.و این غم جنس دیگری دارد و برایم شیرین است و دلم را سبک می کند.

ان شا ءالله که ماه محرمی را با شما به عزا نشینیم.