خورشید اسلام چگونه درخشید؟

مقدمه ای بر سلسله مطالب “خورشید اسلام چگونه درخشید؟”

در این سلسه مطلب قصد داریم چگونگی پیشرفت اسلام در صدر را با استفاده از داستان های کتاب “خورشید اسلام چگونه درخشید؟” از محمّد باقر علم‌الهدی مورد بررسی قرار دهیم. این کتاب عوامل پیشرفت اسلام در زمان پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر اخلاقیات این حضرت مورد بررسی قرار می دهد.

معرفی کتاب

خورشید اسلام چگونه درخشید؟

در این کتاب برخی علل و عوامل پیشرفت اسلام در زمان رسول اکرم (ص) بررسی و تحلیل شده است .نگارنده نخست مختصری از “تاریخ دوره جاهلیت “به دست می‌دهد ;سپس “روش‌های عملی عرب جاهلی “(نظیر :زنده به گور کردن دختران، روش‌های عبادت، شرب خمر، بی‌سوادی، تغذیه و (…و اخلاقیات آنان را ذیل موضوعات مختلف بررسی و تشریح می‌کند که از آن جمله عبارت‌اند از :خرافات، توحش، جنگ، انتقام جویی، و اخلاق اجتماعی .در پی این مباحث تصویری از اوضاع مردم پس از بعثت به دست می‌دهد .علل و عوامل درونی پیشرفت اسلام، همچون :ایجاد تحول اخلاقی در جامعه، و سیره عمل و الگوی کمالات و فضایل پیامبر اکرم (ص) از دیگر مباحث کتاب است .