سلیمان بن صُرَد

نخیله، وعده‌گاه شیعیان برای آغاز قیام بود، شیعیان کوفه،بصر  آگاه بودند که قیام در روز اول ربیع‌الاول سال ۶۵ هجری آغاز می‌شود. در روزاول ربیع‌الاول، سلیمان بن صرد نیروها را آماده کرد و با شعار «یا لثارات الحسین» از شهر خارج شدند و به سمت نخیله رفتند و در آن‌جا اردو زدند، سلیمان بن صرد عده‌ای از سواران را به کوفه فرستاد تا افرادی که موفق به آمدن نشدند را فراخوانند آن‌ها در تمام شب در کوچه‌های کوفه فریاد یا لثارات الحسین برآوردند و تا صبح تعداد بسیاری به آن‌ها پیوستند. با این حال از ۱۶ هزار نفری که اسم نوشته‌بودند تنها ۴ هزار نفر آمدند، شیعیان بصره و مداین نیز که قول ملحق شدن داده‌بودند نیامدند. با تبلیغات دوباره سواره نظام هزار نفر دیگر به آن‌ها اضافه شد و سلیمان در برابر ۵ هزار نفر سخنرانی کرد که اگر شخصی با نیتی جز نیت توابین حضور داشت آن‌جا را ترک کند

نخستین بار پس از گذشت چهار سال از شهادت امام حسین (ع) ، به قیادت و رهبری سلیمان صرد خزایی شکل گرفت.طرفداران انتقام خون ابا اعبدالله الحسین (ع) ، پس از تجمع در کوفه و تبیین هدف قیام، نخست با کمال شرمساری و انفعال ، به طرف قبر ابی اعبدالله الحسین (ع) حرکت نمودند و بیست و چهار ساعت تمام بر سر مزار آن حضرت مشغول گریه وزاری  جانکاه و توبه وانابه حقیقی گردیدند و از عمل خود( عدم توفیق در نصرت امام (ع) بود) اظهار پشیمانی وندامت کامل نمودند.

او درقیام توابین و در جنگ با لشکرشام در منطقه «عین الورده» با نیزه یزید بن حصین به شهادت رسید. گویند که هنگام مرگ گفت: به خدای کعبه رستگار شدم. وی هنگام شهادت ۹۳ سال داشت. حضرت علی(ع) در نبرد صفین  به سلیمان فرموده بود: تو از کسانی هستی که در انتظار شهادت به سر می‌برند و هرگز در عهد و پیمان خویش تغییری نمی‌دهند.

برای دیدن مطلب ابو عمرو عثمان بن سعید عمروی (قسمت دوم) اینجا کلیک کنید

https://film.tebyan.net/film/81221/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86