مردم آخرالزمان ۳

هنگامی که در روایات می‌نگریم، پس از رحلت پیامبر، زمانه‌ای بر مردم آخرالزمان می‌رسد که دچار آزمایشات و فتنه‌هایی می‌شوند که سرنوشت آنان را در رابطه با دین مشخص می‌کند.

نشانه‌های مردم آخرالزمان در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام

کسی که امر به معروف می‌کند خوار می‌شود. کسی که مرتکب گناه می‌شود مورد ستایش قرار می‌گیرد. فاجران مورد احترام اند. دلقک‌ها مقرب می‌شوند. مردم حرف از عدالت می‌زنند ولی آن را ناقص بازگو می‌کنند. تنها حیله‌گر مورد ستایش است. تنها فاجر تجلیل می‌شود. تنها آدم منصف خوار می‌شود. صداقت را جرم می‌دانند. صله ارحام را با منت انجام می‌دهند. عبادت را عامل فخر فروشی می‌دانند.

حکومت غیر اسلامی

در چنین زمانی حکومت به دست زنان می‌افتد. زنانی که تنها وسیله‌ای برای تبلیغات و گمراهی هستند. حق داشتن ملک و املاک برای کودکان آزاد و رایج می‌شود. خواجگان جایگاه تدبر پیدا می‌کنند. شهادت دروغ پذیرفته و شهادت عادل رد می‌شود. مردم خون را سبک می‌شمارند. رباخواری عادی می‌شود. زبان، عامل راحتی اشرار می‌شود.

نماز مردم مرده است. امانت مردم ضایع می‌شود. دروغ جایز می‌شود. ربا و رشوه علنی می‌شود. بناهای مرتفع و بلند همه گیر می‌شود. دین را به دنیا می‌فروشند. بی خردان صاحب کار می‌شوند. زنان نالایق در دولت ورود پیدا می‌کنند. قطع رحم رایج است. هوای نفس عزیز است. خون ها سبک است. شهادت های دروغ آشکار است. گناه، بهتان و مرز شکنی رایج است.

معاملات حامل ربا است. عمل نامشروع آنقدر مهم است که تظاهر به آن هم عزیز می‌شود. دروغ جایگاه دارد. هوای نفس مشاور آدمیست. بدعت و شر احداث می‌شود. راستگو تکذیب می‌شود. دروغگو تصدیق می‌شود. افراد حیله‌گر مقرب و محترم اند. اشخاص پست و فاقد صلاحیت سخنگو می‌گردند.

حکومت فاسد، جامعه فاسد

هنگامی که باطل برپا شود، جهالت بر سریر قدرت نشیند. زنگ باطل مدام به صدا در می‌آید. مردم برای کارهای ناشایست به یکدیگر دست برادری می‌دهند. امور دینی در اجتماع بررسی نمی‌شود. دروغ عامل دوستی است. صداقت عامل قهر است. اهل آن زمان گرگ اند. پادشاهان درنده اند. مردم عامه خورنده اند. و بی‌نوایان چون مردگان افسرده اند.

جوانان غنا و مشروب را حلال می‌شمارند. با شراب خمر مباهات می‌نمایند. در مساجد نی و بربط می‌زنند و معروض نیستند. کافرزادگان بزرگ شمرده ‌می‌شوند. سفیهان و بی خردان زمام قوم را برعهده می‌گیرند.

در ادامه بازهم از روایات ائمه علیهم‌السلام درباره مردم آخرالزمان می‌پردازیم.

منبع: کتاب روز رهایی در سایه‌سار مهدی موعود به تحریر کامل سلیمان

جهت دانلود رایگان کتاب از کتابخانه قائمیه روی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن متون مردم آخرالزمان، روی اینجا کلیک کنید.

اللهم عجل لولیک الفرج

انتهای پیام/