مردم آخرالزمان ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامی که در روایات می‌نگریم، پس از رحلت پیامبر، زمانه‌ای بر مردم آخرالزمان می‌رسد که دچار آزمایشات و فتنه‌هایی می‌شوند که سرنوشت آنان را در رابطه با دین مشخص می‌کند. حال در این زمانه آزمایشات بیش از پیش وجود دارد.

نشانه‌های مردم آخرالزمان در روایات پیامبر اکرم

طبق روایات مردم در جامعه‌ای هستند که اگر یک دهم تکلیفشان را انجام ندهند گمراه می‌شوند. همچنین اگر یک دهم تکلیفشان را انجام دهند هدایت می‌شوند. مردم هم و غمشان فقط شکمشان است. شرف آنها اموالشان است. قبله آنان زنانشان است. دینشان هم درهم و دینارشان است. انسان بین ناتوانی و گناه مخیّر می‌شود و گمراه می‌ماند.

طبق روایات زمانی می‌رسد که عالِم و غیر عالِم یا ربا می‌کنند. یا غبار ربایی به آنان می‌رسد. ربا آشکار و رشوه علنی می‌شود. خوش‌بخت‌ترین مردم در دنیا کافران به خدا و رسولش هستند. از انسان‌های شایسته تنها اندازه نخاله خرما و جویی می‌ماند. باطنشان پلید و ظاهرشان به طمع دنیا نیکو می‌شود. از نعمات الهی اعلام بیزاری می‌کنند. اولین چیزی که از این امت برداشته می‌شود حیا و امانتداری‌شان است.

این مردمان صبح با ایمانند و شب کافر برمی‌گردند و برعکس. دین با به کمی از دنیا می‌فروشند. فتنه‌هایی به راه می‌اندازند که آتشش به خودشان می‌رسد. کنترل زبان ندارند. شیفته اموالشان اند. با دینشان بر سر پروردگارشان منت گذارند و به رحمتش امیدوارند. خود را به دور از خشم او می‌‍دانند. با شبهات دروغ و وسوسه‌های خلاف، شراب را به نام نبیذ، رشوه را به نام هدیه و ربا را به عنوان خرید و فروش حلال می‌دانند.

جامعه به اصطلاح اسلامی

مردمان به اصطلاح دین مدار امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند. به دروغ گوش می‌دهند. رشوه می‌خورند. ربا، شراب، قمار و لهو و لعب را حلال می‌دانند. برای ظلم کردن متحد می‌شوند. از دین دوری می‌جویند. با دروغ جمع و با راست از یکدیگر دور می‌شوند. فرزندان عاق والدین می‌شوند. باران کم و در غیر فصلش می‌بارد. انسان‌های پست بسیار و انسان‌های بزرگوار کم می‌شوند.

مردمان همچون گرگ اند. حاکمان همچون درندگان اند. طبقه متوسط همچون مرده‌خواران و فقیران مرده اند. گناهکاری افتخار و عفت عجیب است. اسلام همچون پوستین وارونه‌ای، پشت و رو به تن است. محارم هتک حرمت می‌شوند. گناهان عملی می‌شوند. اشرار بر نیکان سلطه دارند و لباس تنشان را فخر می‌فروشند.

مرگ ناگهانی و کم‌فروشی بسیار می‌شود و گرسنگی و قحطی از جانب خداوند بر آنان نازل می‌شود. با ندادن زکات، زمین برکاتش را از زراعت، میوه و معدن، از مردم منع می‌کند. با ظلم حاکمان و وفای عهد نکردن دشنمان بر آنان مسلط می‌شود. هرگاه قطع رحم شود، ثروت ها در دست اشرار می‌افتد.

در ادامه بازهم از روایات پیامبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام درباره مردم آخرالزمان می‌پردازیم.

برای دیدن متن آخرالزمان – زمان به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.taridmedia.ir/?p=115

منبع: روز رهایی در سایه‌سار مهدی موعود به تحریر کامل سلیمان

جهت دانلود رایگان از کتابخانه قائمیه روی لینک زیر کلیک کنید.

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=14734&Itemid=167&lang=fa

اللهم عجل لولیک الفرج

انتهای پیام/