عنایت ویژه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر شما ای امام زمان. هر کسی آرزوی برقراری ارتباط با امام زمان خود را دارد. من هم دوست دارم مانند دیگر شیعیانتان مورد عنایت ویژه شما قرار بگیرم. و با شما ارتباط بر قرار کنم.
میدانم برای این که مورد عنایت ویژه شما قرار بگیرم. باید شما را دوست داشته باشم. کسی که شما را دوست دارد. کاری نمی کند که دل شما بشکند. گناه نمی کند و دغدغه شما را دارد.

حال احساس شرمندگی می کنم. چرا که گاه این عمل در زندگی من کم رنگ بوده. یا اینکه گاها کم تر از دیگران شما را دوست داشتم. بابا جان امکان ندارد که شما به شیعانتان توجه نداشته باشید. و حتما به ان ها نگاه می اندازید. شرکت در مراسمات روضه هیئت و………… همگی وسیله ای است برای ایجاد ارتباط با شما.

من آرزوی جز بر قراری ارتباط با شما ندارم. و خود را جزو محبان شما می دانم. سعی می کنم که همواره جزو محبان شما بمانم. و می دانم که این محبت پیش نیاز معرفت است.

امام زمان حال آرزویی دیگر نیز دارم. ارزو می کنم که من هم مانند شما که انقدر شیعیانتان را دوست دارید. شما را دوست داشتته باشم. اری آن موقع است که خود را با شما نزدیک می کنم.

و یکی دیگر از ان اعمال که با انجام دادن آن مورد عنایت شما قرار می گیرم. این است که در مسیر معرفت شما خالص بشوم. پدر عزیزم من میدانم که همین خواندن زیارت ها ناخالصی ها را از تن من جدا می کند. پس سعی می کنم به این دستور نیز عمل کنم.

خیلی هم ناممکن نیست

پس با این حساب برقراری ارتباط با شما و مورد عنایت ویژه شما قرار گرفتن خیلی هم نا ممکن نیست. فقط اراده ای محکم و کمی تلاش میخواهد.

پس من نیز تلاش می کنم جزو کسانی باشم که افتخار دیدن چهره ی نورانی شما را داشته اند.

صوت متن